Tỷ giá USD: Giá đô hôm nay theo nhiều Ngân hàng

0

Tỷ giá USD ngân hàng

Cập nhật ngày tháng: Ngày 23 tháng 4 năm 2021 – (Nguồn: Gia247)

Tỷ giá hối đoái bình quân 1 USD sang VND

(Nguồn: Gia247)

Ghi chú: Tỷ giá USD trung bình Trên máy tính tự động, công thức tính bằng giá mua USD bình quân và giá bán USD tại ngân hàng. Xem chi tiết bảng so sánh giá USD của các ngân hàng trong bảng dưới đây.

Bảng quy đổi giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam

(Nguồn: valutafx.com)

Xem thêm những bài mới Hôm nay trong Tin Mới ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.