Trợ từ là gì? Đặc điểm và cách phân biệt | Ví dụ

Khái niệm về động từ bổ trợ

Hạt là những từ thường đi kèm với các từ trong câu nhằm nhấn mạnh hoặc bày tỏ thái độ của sự vật, hiện tượng trong quá trình nói, viết.

Một trạng từ là gì? Đặc điểm và cách phân biệt | Ví dụ
Một trạng từ là gì? Đặc điểm và cách phân biệt | Ví dụ

Ví dụ về trạng từ:

 • Anh ấy là học sinh giỏi nhất lớp
 • Anh ấy là học sinh giỏi nhất lớp

Phân tích câu:

Cả hai câu trên đều nhằm thông báo thông tin là học sinh giỏi nhất lớp. Tuy nhiên, ở câu b, có sự nhân hóa nội dung thông tin được đề cập bởi từ “chính”.

Vì vậy từ “chính” ở đây là tiểu từ dùng để nhấn mạnh thông tin đang được đề cập

Các bài tập ví dụ về hạt sau:

Một động từ phụ là gì? Chỉ ra các hạt dưới đây và nêu vai trò của chúng trong câu

 • Tuấn làm đến 8 bài tập toán mỗi ngày
 • Hoa phải đi bộ đến trường hàng ngày
 • Hoa cũng là học sinh giỏi nhất lớp

Vậy trạng từ là gì? Hạt là những từ được đi kèm với các từ trong câu nhằm mục đích nhấn mạnh, bày tỏ thái độ, đánh giá một sự vật, hiện tượng nào đó.

Phân loại động từ bổ trợ

Có 2 loại động từ phụ chính
Loại tiểu từ thứ nhất: dùng để chỉ ngữ điệu của câu, bao gồm câu khai báo và nghi vấn (một số tiểu từ thường dùng như (à, tôi, đâu, thế, …)
Ví dụ về các hạt thể hiện ngữ điệu

 • Bạn có một kỳ thi hôm nay?
 • Ngày mai bạn có đi học không?

Loại hạt thứ hai: Dùng trong câu để nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ bản chất của vấn đề, sự vật, hiện tượng được nói đến trong câu (Các từ bổ trợ thường dùng như: chính, cũng, chỉ, đúng, …)
Ví dụ về các động từ phụ biểu thị bản chất của sự vật, hiện tượng:

 • Chính thời tiết này, mọi người rất dễ bị cảm lạnh
 • Vì bố mẹ nên em cố gắng học tập chăm chỉ
 • Bài kiểm tra hôm nay khó đến nỗi em chỉ được 8 điểm

Bài tập về trạng ngữ (bài tập bán thời gian)

Câu hỏi 1: Một trạng từ là gì? Đặc điểm của trạng ngữ là gì? Cho một số ví dụ về các trạng từ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày!

Câu 2: Từ các ví dụ về động từ bổ trợ dưới đây. Chỉ ra phép bổ trợ trong câu và vai trò của phép bổ trợ trong các câu sau:

 • Tuấn ăn tới 2 bát cơm
 • Tuấn ăn hết 2 bát cơm
 • Chính kỳ thi đã khiến Hoa buồn
 • Tôi thậm chí không biết về điều này bản thân mình
 • Bài học hôm nay chúng ta học là gì?
 • Cô giáo đã nói bao nhiêu bài tập?
 • Cô giáo bảo chúng ta học đến hết thứ bảy à?

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?