Treo cờ rủ như thế nào?

Cờ thấp là tục treo cờ, thường là cờ cao bằng nửa chiều cao của cột cờ thay vì kéo lên đỉnh cột. Đây là nghi lễ được nhiều nước áp dụng khi có quốc tang, để tỏ lòng thành kính với người đã khuất hoặc khi đất nước gặp nạn.

Treo cờ đúng quy cách ở Việt Nam:

  • Lá cờ phải có rối đen
  • Tang có chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài bằng
  • Chỉ cắm cờ đến 2/3 cột cờ
  • Băng tang buộc chặt không cho cờ bay (phải rủ xuống)
Treo cờ theo quy định của Việt Nam
Treo cờ đúng quy định

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?