Tập trung hay tập chung là đúng chính tả? 90% dùng sai

Tập thể hay tập trung? Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú ở cả ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Tuy nhiên chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ của mình đúng cách, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Hãy cùng phân tích sự khác biệt giữa tiêu điểm và tập trung!

Tiêu điểm hay tiêu điểm là chính tả? 90% lạm dụng
Tiêu điểm hay tiêu điểm là chính tả? 90% lạm dụng

Tập thể là gì?

“Tập”, từ này có thể kết hợp với nhiều từ khác để có cùng nghĩa như tập hợp, học tập, tập làm văn, …. “Chung” còn được ghép với nhiều từ khác như: cùng nhau, cùng làm, cùng học. , vốn cổ phần,… Tuy nhiên, trong tiếng Việt “Tập”, “Chung” khi ghép hai từ này lại với nhau. Hoàn toàn vô nghĩa

Nồng độ là gì?

“Trung”, có thể ghép với nhiều từ như: trung, trung, trung, trung, .. Và khi “Tập” + “Trung” được ghép với nhau để tạo thành một từ có nghĩa. Vì vậy, sự tập trung là chú ý, chú ý kỹ một vấn đề nào đó

Như vậy, trong ngữ pháp tiếng Việt, chúng ta sẽ sử dụng “tập trung” chứ không phải là tập trung.

Tại sao một số người vẫn sử dụng từ tập thể?

Việc phân biệt “tr” và “ch” trở nên khó khăn đối với một số người. Đơn giản vì nhiều người không phát âm được “tr”. Và trong lời nói hàng ngày, nhiều người phải xác minh tên của họ là “ch” hoặc “tr” khi giới thiệu tên của họ với người khác.

Ngoài ra, nhiều đoạn thường sử dụng ngôn ngữ nói, chỉ nghe rồi dùng lại mà không nhìn mặt chữ, không viết được chữ và lâu dần thành sai. Và hầu như đa số mọi người khi nói “tập trung” thì hầu hết mọi người vẫn tự hiểu rằng đó là “tập trung” mặc dù người nói phát âm sai.

Các giải pháp: Quan sát mặt chữ, luyện phát âm cũng như viết đi viết lại nhiều lần

Ví dụ về cách sử dụng tiêu điểm và tiêu điểm

 • Tiêu điểm => Có
 • TaFocus (sai chính tả, phải là tiêu điểm)
 • Tập thể => Sai (từ này không có nghĩa)
 • Để tập trung hoặc để tập trung => Đáp án: Sự tập trung
 • Cô đặc hay cô đặc => Đáp án: Cô đặc
 • Cùng nhau làm việc (Sai) => Phải: Tập trung làm việc
 • Học tập trung => Có
 • Sự tập trung và sự tập trung (Sự tập trung có nghĩa là Sự tập trung không có ý nghĩa)
 • Tập trung học sinh hay tập trung học sinh => Trả lời: Tập trung học sinh
 • Mọi người tập trung (Sai) => Mọi người tập trung
 • Sự tập trung khác với tập thể
 • Tiêu điểm tổng hợp (Sai) => Phải là: tiêu điểm tổng hợp
 • Tập trung ở trường (Sai) => Phải: Tập trung ở trường
 • Khi nào thì dùng từ tập thể => từ này không có nghĩa
 • Tụ tập ở trường (Sai) => Phải là: Tụ tập ở trường
 • Tập hợp lại với nhau (Sai) => Phải: Lấy nét lại
 • Để tập hợp hoặc để đi cùng nhau => Đáp án: Tập trung
 • Cả lớp tập trung (Sai) => Phải: Cả lớp tập trung
 • Tập hợp toàn trường (Sai) => Phải là: Tập hợp toàn trường
 • Lượm ở nhà (Sai): Lượm ở nhà
 • Tập trung vào chuyên môn (sai) => Phải: Tập trung vào chuyên môn
 • Cùng nhau nghe giảng (sai) => Phải: Tập trung nghe giảng
 • Tập trung cho lễ khai giảng (sai) => Phải: Tập trung cho lễ khai giảng.

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?