Sinh con một bề 2021 được miễn giảm học phí

0

Sinh con một bề là sao? Có ưu đãi gì khi sinh một con không? Là câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm. Tất cả những thắc mắc đó mời các bạn cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây.

Sinh con trai năm 2021

Sinh con một bề là sao?

Theo tiếng Việt một bên có nghĩa là chỉ có một cách như vậy. Do đó, khi nói đến sinh một đứa trẻ, Chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những đứa trẻ do người mẹ sinh ra đều có cùng một giới tính sinh học, ví dụ trong một gia đình mà người mẹ có tất cả con trai hoặc tất cả con gái thì đó là sinh một con duy nhất. .

Có nghĩa là gì khi có 2 đứa con trong một bề mặt?

Một cách đơn giản chỉ sinh 2 con Điều này có nghĩa là có hai con cùng giới tính sinh học. Chỉ khi có 2 con cùng giới thì mới được gọi là sinh 2 con một mặt, còn khi sinh 3 con, 4 con … thì không được gọi là sinh 2 con một mặt.

Sinh 2 con chỉ được miễn / giảm học phí.

Từ ngày 10/3/2021, Thông tư 01/2021 / TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số chính thức. hiệu ứng.

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2021 / TT-BYT nêu rõ:

Căn cứ vào mục tiêu và thực tiễn chính sách dân số, nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn và quyết định các nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh 02 (hai) con một bề cam kết không sinh thêm con. như: tôn vinh, tuyên dương nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; ủng hộ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.
Từ quy định này, nếu các cặp vợ chồng đã sinh hai con một bề cam kết không sinh thêm con thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tôn vinh, biểu dương; miễn, giảm học phí; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; ủng hộ sữa đến trường …

Đồng thời, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi cũng căn cứ vào thực tiễn và chính quyền địa phương để lựa chọn, quyết định khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho các đối tượng này.

Điều kiện sinh một con thì được hưởng.

Để được hưởng các chính sách trên, các gia đình sinh 2 con một bên phải cam kết không sinh con thứ ba thì chúng ta có thể tận hưởng những lợi ích

Xem thêm những bài mới Hôm nay trong Tin Mới ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.