Shinai là gì?

Shinai là tên một loại kiếm tre nổi tiếng của Nhật Bản. Hãy cùng tìm hiểu thêm về thanh kiếm tre Shinai đặc biệt…