Trmúa hmề là gì?

Trémềnh là một từ lóng mới được phát minh bởi Thế hệ Z (Gen Z). Vậy, Trmềnhềnh có nghĩa là gì? Hãy đọc bài viết…

Lemỏn là gì?

Lemon là một từ lóng thường được tạo ra bởi Gen Z (thế hệ Z) và được sử dụng phổ biến trên các mạng xã hội như…