Những trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

0

Theo Quy định 05-QĐi / TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số vào Đảng, Có tới 9 trường hợp dưới đây sinh 3, 4, 5 con mà không bị kỷ luật. Cụ thể, mời các bạn theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây:

9 trường hợp Đảng viên sinh 3, 4, 5 con không bị xử lý kỷ luật.

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có dân số dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số (tỷ suất sinh nhỏ hơn hoặc bằng mức chết ) theo thông báo chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã sinh một con đẻ mà sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên mà tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã được nhận làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba nếu sinh hai con đẻ mà một hoặc cả hai con bị tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo không di truyền đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc trung cấp thông qua. xác nhận vườn ươm.

6. Cặp vợ chồng có một con riêng (con đẻ):

  • Sinh một hoặc hai con nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);
  • Sinh một hoặc nhiều con trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

7. Sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

8. Phụ nữ chưa kết hôn sinh ba con trở lên trong một lần sinh.

9. Sinh con thứ 3 trở lên trước ngày 19 tháng 01 năm 1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình).

Xem thêm những bài mới Hôm nay trong Tin Mới ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.