Những kiểu Literature Review thường gặp hiện nay

Có hai nghiên cứu lý thuyết, tường thuật (narrative) và hệ thống (systematic). Một Tổng quan Văn học giải thích có thể là nền tảng cho nghiên cứu có hệ thống và ngược lại.

3.1 Tổng quan văn học tự sự

 • Phân tích và tổng hợp kỹ lưỡng và toàn diện
 • Không tuân theo một giao thức cụ thể, không rõ ràng
 • Các nghiên cứu được chọn để phân tích là những nghiên cứu ủng hộ khuyến nghị của tác giả (nhưng vẫn khách quan và cân bằng).
 • Có thể đánh giá chất lượng và điểm mạnh của các nghiên cứu khác nhau một cách định tính
 • Trong trường hợp không có dữ liệu, tác giả có thể đưa ra khuyến nghị dựa trên ý kiến ​​và kinh nghiệm của riêng mình – và độ mạnh của các khuyến nghị riêng lẻ này phụ thuộc vào độ mạnh của dữ liệu cơ bản mà tác giả sử dụng trong phân tích. bài viết (bằng chứng cơ bản)
tranh-anh-văn-xem-la-gi-2

phê bình văn học

3.2 Tổng quan tài liệu có hệ thống

 • Sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm.
 • Có một giao thức rõ ràng
 • Có tiêu chí bao gồm và loại trừ cụ thể
 • Dữ liệu từ các nghiên cứu riêng lẻ có thể được tổng hợp thành một phân tích tổng hợp.
 • Thường bao gồm các nghiên cứu định lượng
 • Trong trường hợp chưa có dữ liệu, tác giả đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để lấp đầy khoảng trống nghiên cứu

Tổng quan tài liệu là một phần quan trọng của quá trình nghiên cứu khoa học và thường được thực hiện để đánh giá sự phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu. Nó liên quan đến việc thu thập, đánh giá và phân tích các tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu, nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của lĩnh vực này.

Đối với nhà tuyển dụng, khả năng tìm kiếm, đánh giá và phân tích tài liệu trong quá trình xem xét tài liệu là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt đối với các vị trí liên quan đến nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, kỹ năng viết và trình bày phản biện tài liệu cũng là một yêu cầu quan trọng đối với các vị trí này.

Kỹ năng xem xét tài liệu là một yêu cầu quan trọng trong các vị trí liên quan đến nghiên cứu và phát triển. Để tìm ứng viên có kỹ năng này, trang tuyển dụng đang tìm kiếm những người có khả năng tìm kiếm, đánh giá và phân tích tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu của họ. Biết cách đánh giá tài liệu không chỉ giúp bạn được tuyển dụng cho những vị trí này mà còn giúp bạn phát triển các kỹ năng quan trọng cho sự nghiệp của mình. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí liên quan đến nghiên cứu và phát triển, hãy đảm bảo rằng bạn có kỹ năng xem xét tài liệu và bao gồm kinh nghiệm thực tế của bạn trong lĩnh vực này khi nộp đơn.

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?