Ngày 27/2 là ngày gì?

Ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam – ngày truyền thống của ngành Y và là ngày tôn vinh các thầy thuốc, bác sĩ và những người làm việc trong ngành Y tế Việt Nam.

Chúc mừng ngày thầy thuốc việt nam 27 tháng 2

Lịch sử và ý nghĩa ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư với nhiều lời dạy quý báu đối với các cán bộ làm công tác y tế gửi Hội nghị cán bộ y tế.

Nội dung thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Cán bộ Y tế:

Xin chân thành kính chúc các cô, các chú vui vẻ, mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc kế hoạch thiết thực, công việc ngày càng tiến bộ.

Tôi đóng góp một số ý kiến ​​sau đây để giúp ích cho bạn và cuộc thảo luận của bạn:

– Trước hết phải trung thực, đoàn kết: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ đến những người phục vụ. Vì công việc, vị trí khác nhau nhưng ai cũng là một bộ phận thiết yếu của ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

– Thương người bệnh: Người ốm đau phó thác số phận của mình cho các cô, các chú. Chính phủ giao cho các cô, các chú chữa bệnh, giữ sức khỏe cho nhân dân. Đó là một nhiệm vụ vinh quang.

Vì vậy, cán bộ chiến sĩ cần yêu thương, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt, coi họ đau cũng như không.

“Lương y phải như từ mẫu”, câu nói đó rất đúng.

– Xây dựng nền y học của chúng ta: Trong những năm đất nước chúng ta bị nô dịch, y học cũng như các ngành học khác đều bị kìm hãm. Bây giờ chúng ta độc lập và tự do, các quan chức cần phải giúp đỡ nhân dân và giúp Chính phủ xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của người dân chúng ta. Y học ngày càng phải dựa trên các nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng.

Ông cha ta xưa đã có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng các bài thuốc Đông y. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên tập trung nghiên cứu, kết hợp các loại thuốc “Đông” và “Tây”.

Mong các bạn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lời chào thân ái và thành công!

Từ ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, Bộ Y tế Việt Nam đã lấy ngày 27/2 là ngày truyền thống của ngành.

Ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra quyết định lấy ngày 27/02 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và trí tuệ của cán bộ y tế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm những bài giải thích về Là gì ?