Nằm Ngủ Mơ Thấy Quan Tài Đánh Đề Con Số Gì? Số Mấy


Nằm mơ thấy quan tài thì đánh con số nào?

Theo sổ mơ lô đề, bạn có thể thử vận ​​may với con số 06, 26 hoặc 56 nếu trong giấc mơ mà bạn thấy quan tài. Ngoài ra, với những giấc mơ liên quan khác, bạn có thể tham khảo thêm những con số gợi ý sau:

– Mơ thấy hai quan tài: 16 – 26 – 36

– Mê mẩn quan tài đỏ: 08 – 23

– Nằm mơ thấy quan tài màu vàng, con số may mắn là 24-72

– Nằm mơ thấy quan tài: 01 – 51

Nằm mơ thấy quan tài không chôn thì bạn chọn con số 04

– Ngủ gật thấy quan tài mở: 31 – 36

Nằm mơ thấy quan tài có xác chết: 21-74

– Nằm mơ thấy quan tài của bố nuôi, con số may mắn có thể là 62 – 63

– Nằm mơ thấy hai người khiêng quan tài thì nên chọn số 83 – 87

– Nằm mơ thấy bốn người khiêng quan tài có thể chọn con số 43 – 44 – 54

– Nằm mơ thấy mình vứt quan tài: 40

– Nằm mơ thấy quan tài vào nhà nên đánh con số 44.

– Nằm mơ thấy có người mang quan tài: 14-24

Xem thêm những bài giải thích về Giải Mã ?