Mẫu Bản Tường Trình Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Bạn đang học báo cáo mẫu vi phạm, kết hôn, tai nạn giao thông, kiểm điểm, làm mất tài liệu, đối với học sinh… Tất cả đều được chúng tôi cập nhật đầy đủ dưới đây.

Vui lòng xem báo cáo các sự kiện dưới đây làm mẫu để biết cách viết báo cáo sửa không sợ sai.

Báo cáo tai nạn

Biên bản báo cáo sự cố

+ Mẫu biên bản sự kiện được biên soạn theo mẫu chuẩn giúp bạn dễ dàng thao tác và sử dụng. Biên bản này là Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Báo cáo rơi giấy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

TUYÊN BỐ
(V / v bị mất giấy tờ)

Thân mến: ……………………………………………………

Tên tôi: ……………… Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………… .. Ngày cấp: ………… Tại: ……………………

Thường trú tại ……………………, phường ………………, quận ……………………., Thành phố …….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi lập biên bản về việc mất tài liệu ……………………. như sau:

Lý do: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Vậy giờ em làm bản tường trình này mong …………………… giúp đỡ để em được ……………………. ………………… Mới.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

…………, ngày tháng năm….

TUYÊN BỐ
(V / v vi phạm nội quy)

Thân mến: Head (điền tên đơn vị)

Tên: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….

Quê nhà: ……………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hôm nay: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo: …………………………………………………….

Công việc chính hiện tại: ……………………………………………………

Đơn vị công tác (phòng, ban, phân xưởng …… ..): …………………….

Hệ số lương hiện hưởng: ……………………………………………………………………………………………….

Thời điểm xảy ra sự cố hoặc ngày phát hiện: ……………………………………………………

Chuỗi các sự kiện: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân vụ việc: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Căn cứ các quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của mình áp dụng hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều ……

Tôi xin hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của mình và không tái phạm.

Người báo cáo
(Ký tên)

Với những mẫu báo cáo thông dụng trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin cần thiết.