Browsing Category

Là Gì ?

Giờ UTC là gì?

Giờ UTC là một tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để thiết lập cho tất cả các múi giờ trên khắp thế giới. Tuy nhiên,…