Khái Niệm MOU Là Gì? Thông Tin Đầy Đủ Chính Xác Nhất

Nếu bạn không am hiểu về kinh doanh hay chính trị, bạn sẽ không biết MOU là gì? Biên bản ghi nhớ hoạt động như thế nào? Để tìm hiểu thêm về Khái niệm MOU là gì?? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Khái niệm MOU là gì??

MOU là viết tắt của từ tiếng Anh Memorandum of Listening có nghĩa là biên bản ghi nhớ. Đây là một biên bản ghi nhớ thể hiện thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên khác, bao gồm các chi tiết về yêu cầu và trách nhiệm cũng như sự hiểu biết giữa các bên liên quan.

Điều kiện nào giúp MOU trở thành văn bản quy phạm pháp luật??

Biên bản ghi nhớ có thể trở thành văn bản pháp lý khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Xác định các bên của giao ước
  2. Mục đích và nội dung của giao ước được xác nhận bởi các bên liên quan.
  3. Các điều khoản của giao ước cần được các bên liên quan xác nhận.
  4. Cần có chữ ký của tất cả các bên liên quan.

Khi các bên ký kết biên bản ghi nhớ, mặc dù xuất phát từ thực tiễn sử dụng trong thực tế nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đề phòng các trường hợp kiện tụng, bất đồng khi làm việc. với nhau, các bên ký kết có thể xem biên bản ghi nhớ như một hợp đồng thay thế để sử dụng nó. Hiện tại, không có điều khoản cụ thể nào của biên bản ghi nhớ về hiệu lực pháp lý.

Vai trò của MOU trong thương mại quốc tế

Biên bản Ghi nhớ (MOU) đóng vai trò như một hồ sơ, tài liệu hoặc công cụ không chính thức, làm cơ sở cho một hợp đồng tương lai (nếu có) trong thương mại quốc tế.

Biên bản Ghi nhớ giữa Công ty với Công ty là một tài liệu hợp đồng nhưng không ràng buộc giữa các bên, ngoại trừ trường hợp có các thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh.

Biên bản ghi nhớ hoạt động như thế nào trong kinh doanh??

Bước đầu tiên, mỗi bên cần lập một kế hoạch xác định những giao ước mà họ cần đối phương cung cấp, những gì họ phải cung cấp, những yêu cầu mà họ có thể đưa ra và nhận giữa các bên, mục đích của hợp đồng ghi nhớ. Quan trọng nhất là cần có mục tiêu chung giữa các bên.

Sau khi Biên bản ghi nhớ đầu tiên được hoàn thành, đại diện các bên sẽ gặp gỡ, thảo luận và đi đến thống nhất chung về Biên bản ghi nhớ.

Sau khi thống nhất các thỏa thuận và giao ước được ghi trong biên bản ghi nhớ cuối cùng, hai bên sẽ tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ.

Ghi chú: Trong biên bản hợp đồng cần có những thỏa thuận bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, cách thức thực hiện. Biên bản ghi nhớ cũng có thể đề xuất các hạn chế và quyền riêng tư. Trong thương mại, các MOU cần được xem xét kỹ lưỡng và thống nhất trước khi ký kết.

Mối quan hệ giữa biên bản ghi nhớ (Mou) và hợp đồng là gì??

Với mục đích lập kế hoạch đàm phán, các bên tham gia đàm phán có thể ký kết một hoặc nhiều thỏa thuận, công nhận các đặc quyền cơ bản hoặc quy định cụ thể quyền của các bên đồng ý đàm phán và ký kết. hợp đồng .

Với biên bản ghi nhớ, thời điểm lập biên bản là trước khi các bên thực hiện giao dịch chính hoặc trước khi các bên thống nhất về nội dung của giao dịch chính. Nói cách khác, MOU là gì? được coi là bước đầu tiên hướng tới sự hình thành của bất kỳ hợp đồng pháp lý nào. Nó thậm chí còn giữ cho các bên đi đúng hướng để hoàn thành công việc

Trong khi đó, với hợp đồng, thỏa thuận là sự cam kết giữa hai hoặc nhiều pháp nhân thực hiện hoặc không làm một việc gì đó trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Hợp đồng có giá trị ràng buộc và được pháp luật bảo vệ.

Nói chung, việc hình thành một hợp đồng đòi hỏi một lời đề nghị, sự chấp nhận, sự cân nhắc và một ý định chung để ràng buộc.

Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng hoặc không thực hiện đúng cam kết, phát sinh tranh chấp thì có thể giải quyết bằng cách nhờ bên thứ ba đứng ra làm chứng hoặc khởi kiện ra tòa và bên thua kiện sẽ phải chịu chi phí. Biên bản ghi nhớ đã giúp các bên yên tâm hơn khi ký kết các hợp đồng quan trọng.

Sự khác biệt giữa bản ghi nhớ và hợp đồng

Hợp đồng là một thỏa thuận bằng văn bản, riêng tư giữa hai bên có giá trị pháp lý ràng buộc và có hiệu lực thi hành bởi thẩm phán. Nếu vi phạm hợp đồng, một bên liên quan có thể phải gánh chịu hậu quả pháp lý và cực kỳ nghiêm trọng.

  • Hợp đồng sẽ cụ thể và chi tiết hơn các biên bản ghi nhớ. Một khi hợp đồng đã được ký kết thì không thể thay đổi các quy ước đã nêu trong hợp đồng.

+ Các bên thường chọn MOU vì đơn giản và linh hoạt hơn hợp đồng vì:

  • Biên bản ghi nhớ được viết tốt phản ánh sự hiểu biết ngoại giao và tư duy phân tích sáng tạo.
  • Chúng cũng cung cấp một khuôn khổ cùng có lợi mà cả hai thực thể có thể làm việc để đạt được các mục tiêu chung.
  • Biên bản ghi nhớ đóng một vai trò quan trọng trong các giao dịch giữa chính phủ với chính phủ và liên quan đến các giao dịch chính trị hoặc thương mại.
  • Biên bản ghi nhớ là một lựa chọn hấp dẫn vì tính đơn giản và trực tiếp, không có các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn phức tạp của luật hợp đồng. Nói cách khác, MOU không yêu cầu bên nào phải mời luật sư và mời thẩm phán xem xét trong trường hợp có tranh chấp.