Hàm IFS trong Excel: Cách dùng và các ví dụ cụ thể

0

Hàm IFS trong Excel là một trong những hàm logic được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Công thức và cách sử dụng hàm IFS của Microsoft Excel làm sao? Hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé!

Cách sử dụng hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel

Nếu chỉ hàm IF mà bạn tìm được là đủ để sử dụng các điều kiện cơ bản thì IFS sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn nhiều vì IFS sẽ kết hợp nhiều hàm IF trong một IFS duy nhất. Nói cách khác, thay vì sử dụng nhiều IF lồng nhau, bạn chỉ cần sử dụng IFS.

Cú pháp hàm IFS

= IFS ( Điều kiện 1 ; Giá trị nếu DK1 là đúng ; Điều kiện 2 ; Giá trị nếu DK2 là true ; Điều kiện 3 ; Giá trị nếu DK3 là chính xác ; ………….)

Hàm IFS có thể kiểm tra tới 127 điều kiện khác nhau, nhưng bạn không nên lồng quá nhiều điều kiện như vậy vì sẽ khó kiểm tra xem có xảy ra lỗi hoặc xung đột dữ liệu hay không.

Ví dụ sử dụng hàm IFS

Công thức cho các ô trong cột B là: = IFS (A2> 89; “A”; A2> 79; “B”; A2> 69, “C”, A2> 59, “D”, TRUE, “F”)

Có nghĩa là:

  • Nếu ô A2> 89 thì nhập A
  • Nếu ô A2> 79, hãy nhập B
  • Nếu ô A2> 69, hãy nhập C
  • Nếu ô A2> 59, hãy nhập D
  • và trong các trường hợp còn lại, hãy điền F

Lưu ý khi sử dụng hàm IFS trong Microsoft Excel

Sử dụng hàm IFS để kiểm tra nhiều điều kiện và trả về giá trị tương ứng với kết quả TRUE đầu tiên. Không giống như hàm IF, hàm IFS trong Microsoft Excel có thể kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc mà không cần lồng nhiều câu lệnh IF. Do đó, các công thức dựa trên IFS thường ngắn hơn, dễ đọc và dễ viết hơn.

Các điều kiện được nhập vào các cặp giá trị / thử nghiệm. Mỗi điều kiện đại diện cho một điều kiện logic trả về TRUE hoặc FALSE và giá trị sau sẽ được trả về khi kết quả là TRUE. Ví dụ, một hàm IFS có 3 điều kiện sau:

=IFS(
 test1,value1 // pair 1
 test2,value2 // pair 2
 test3,value3 // pair 3
 )

Một giá trị là Hàm IFS Chỉ trả về nếu điều kiện trước đó cho kết quả THẬT và điều kiện đầu tiên trả về TRUE. Hàm IFS hỗ trợ lên đến 127 điều kiện.

Xem thêm những bài mới Hôm nay trong Tin Mới ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.