Dang dở hay Giang dở là đúng chính tả?

Nhầm lẫn “D” và “Gi” là một lỗi phổ biến khi hai phụ âm này phát âm giống nhau. Cách phát âm giống nhau, nhưng rất khó viết lại. Chưa hoàn thành hoặc Xấu là chính tả đúng? Hãy cùng Ảnh Đẹp 247 trả lời là có ngay sau đây.

Chưa hoàn thành hay Chưa hoàn thành là chính tả?
Chưa hoàn thành hay Chưa hoàn thành là chính tả?

Từ điển tiếng Việt chỉ có từ Chưa hoàn thành chứ không có từ Chưa hoàn thành.

Chưa hoàn thành là một tính từ có nghĩa là cái gì đó, cái gì đó chưa hoàn thành, chưa hoàn thành, chưa hoàn thành.

Ví dụ:

  • Nghiên cứu chưa hoàn thành
  • Chuyện tình dang dở
  • Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở …

Chưa hoàn thành là từ bị sai chính tả do một số vùng miền phát âm sai hoặc một số người thường đọc sai từ đó dẫn đến việc viết từ “dở dang”.

Kết luận: Chưa hoàn thành là viết đúng chính tả

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?