Cách tính bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bạn quan tâm Ví dụ về cách tính bảo hiểm thất nghiệp, Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì, Cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2021 được thanhcadu.com chia sẻ có đáp án tốt nhất.

How-to-bao-hiem-that-nghiep-2021

Chào mừng bạn đến với blog Thanh cá chấm com. Tôi đã đặt một quảng cáo để có tiền duy trì blog hoạt động, bạn có thể vui lòng tắt trình chặn quảng cáo – Adblock sau đó tải lại trang làm ơn giúp tôi. Cảm tạ !!!

Tham khảo bài viết:

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Tính bảo hiểm thất nghiệp là cách xác định mức hỗ trợ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi mất việc làm và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khi thất nghiệp, người lao động rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, bấp bênh vì không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Nắm bắt được vấn đề này, Nhà nước ta đã ban hành quy định về bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động trong thời gian không có việc làm.

Trên thực tế, nhiều người lao động biết về chế độ trên của Nhà nước, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó Cách tính bảo hiểm thất nghiệp Covid?.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013 có quy định Cách tính đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 như sau:

Mức hưởng hằng tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó, mức hưởng của người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và người sử dụng lao động quy định có thể nhận được số tiền thất nghiệp khác nhau. Đặc biệt:

 • Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức trợ cấp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 • Đối với Người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động (ngoài nhà nước) quy định, mức hưởng hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được quy định như sau: Nếu bạn đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Chú ý: Trường hợp người lao động chưa hưởng đủ trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có việc làm thì bị chấm dứt hưởng.

Ví dụ về cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

Ví dụ Cách tính bảo hiểm thất nghiệp:

ví dụ 1: Anh A làm việc tại doanh nghiệp tư nhân từ tháng 9/2015, anh A chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Công ty chốt sổ cho anh A, hiện tại quá trình chốt sổ của anh A cho thấy Mr. A đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 64 tháng với mức bình quân tiền lương của 06 tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc là 05 triệu đồng / tháng. Như vậy, trong ví dụ này, cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 được tính như sau:

 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông A được tính:
 • Trong 36 tháng đầu tiên, ông A được hưởng 03 tháng trợ cấp.
 • Trong 24 tháng tiếp theo, ông A được hưởng thêm 02 tháng trợ cấp.
 • 04 tháng còn lại, ông A sẽ được cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

Như vậy, anh A sẽ được hưởng 05 tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng hàng tháng là 5 triệu đồng / tháng x 60% = 3 triệu đồng / tháng. Nếu anh A hưởng đủ 5 tháng thất nghiệp thì tổng số tiền thất nghiệp anh phải nhận là 15 triệu đồng.

Ví dụ 2: Ông B làm công nhân nhà nước, đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng với mức lương bình quân của 6 tháng cuối năm là 13 triệu đồng / tháng. Công thức tính bảo hiểm thất nghiệp của ông B như sau:

 • Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa = mức lương cơ sở * 5 = 1,49 * 5 = 7,45 triệu đồng / tháng
 • Trợ cấp thất nghiệp theo công thức = 13 * 60% = 7,8 triệu đồng / tháng

Do không được vượt quá mức trợ cấp thất nghiệp tối đa nên anh B được hưởng 7,45 triệu đồng / tháng trong thời hạn 3 tháng.

Ví dụ 3: Bà C đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 62 tháng khi làm việc tại doanh nghiệp tư nhân khu vực 2 với mức bình quân tiền lương 6 tháng cuối năm là 6 triệu đồng / tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà C được tính như sau:

 • 36 tháng đầu: được hưởng 3 tháng trợ cấp
 • 23 tháng tiếp theo: được hưởng 2 tháng trợ cấp
 • 2 tháng còn lại: cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo

Như vậy, bà C được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp với mức 6 * 60% = 3,6 triệu đồng / tháng.

Phần mềm tính bảo hiểm thất nghiệp

Hiện tại chưa có phần mềm tính bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến tại địa chỉ này.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013) sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ thủ tục bảo hiểm thất nghiệp làm theo các bước:

Bước 1. Gửi đơn của bạn đến trung tâm dịch vụ việc làm

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà người lao động chưa có việc làm có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ để hưởng. cho trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn nơi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp (Theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015 / NĐ-CP).

Người lao động có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào, nơi người thất nghiệp muốn nhận trợ cấp và bất kể họ sống hoặc làm việc ở đâu.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động đến trung tâm giới thiệu việc làm để xác nhận việc giải quyết hồ sơ. trợ cấp thất nghiệp nếu không tìm được việc làm.

Theo quy định, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận đã đóng cho người lao động.

Bước 3. Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được duyệt thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp hàng tháng đầu tiên cho người lao động. có thẻ bảo hiểm y tế.

Mức trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề đóng BHTN trước khi thất nghiệp.

Hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4. Nhân viên thông báo tìm việc hàng tháng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP, hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm trong thời gian sử dụng lao động. trợ cấp thất nghiệp. Thời gian thông báo ghi theo lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong tháng, nếu người lao động không đến báo trước theo quy định thì tháng đó sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp. Nếu quá thời hạn quy định mà người lao động không thông báo tìm kiếm việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo đến cơ quan BHXH và thông báo về việc chấm dứt hưởng trợ cấp của người lao động. động thái đó.

bản tóm tắt

Bài viết này mình đã giải thích các câu hỏi Ví dụ cách tính bảo hiểm thất nghiệp, Cách tính bảo hiểm thất nghiệp, Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì, Phần mềm tính bảo hiểm thất nghiệp, Thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, Cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2021. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với câu trả lời này. Bạn có thể đóng góp thêm bằng cách bình luận bên dưới.

Cuộc sống này không là gì cả, bạn biết nó có ý nghĩa gì không. Mình đã mất rất nhiều thời gian lục lọi, bỏ hàng giờ lang thang trên các địa chỉ web, đọc kỹ từng chủ đề, từng bài viết .. để có được những bài viết cung cấp nhiều kiến ​​thức hay và bổ ích cho các bạn. .

Săn lùng giảm giá

Bạn có thể chọn cho mình một món hàng giảm giá tại địa chỉ mình đặt bên dưới, còn chần chừ gì nữa. Mua đồ qua link bên dưới là góp phần hỗ trợ mình có kinh phí để tiếp tục duy trì blog này. Chân thành cảm ơn!!! Camzamita.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết được Thanh Ca tổng hợp lại từ nhiều nguồn để có cái nhìn tổng quan nhất, trong bài viết này mình đã đưa vào những quan điểm cá nhân của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, nội dung các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết này hoặc gửi thư cho chúng tôi.

Thành Chấm com chúc các bạn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và kiếm được nhiều tiền.

Xem thêm những bài giải thích về Là gì ?

Nguồn : thanhcadu.com