1 lít bằng bao nhiêu ml? cc? kg? m3?

0

1 lít bằng bao nhiêu ml? cc? Kilôgam? đẹp 1 khối nước bằng bao nhiêu lít, 1 khối nước bằng bao nhiêu nước hay 1 lít nước có khối lượng bằng bao nhiêu lít dầu….? Đây tưởng chừng là những câu hỏi rất đơn giản nhưng vẫn có rất nhiều người chưa biết và còn nhầm lẫn giữa các đơn vị đo lường này. Vì thế 1 lít bằng bao nhiêu ml? cc… cùng một chuyển đổi giữa các đơn vị thể tích. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trên cho bạn.

1 lít bằng bao nhiêu ml

1 lít bằng bao nhiêu ml?

Đơn vị đo thể tích là gì?

Thể tích hoặc sức chứa của một đối tượng là khoảng không gian mà đối tượng đó chiếm giữ. Thể tích có đơn vị đo là lập phương đo khoảng cách (m3). Trong Hệ thống đo lường quốc tế SI, vì đơn vị đo khoảng cách là mét nên đơn vị đo thể tích là mét khối, ký hiệu là m³.

Các đơn vị đo thể tích là gì?

Đơn vị đo thể tích

Đơn vị đo thể tích

Đơn vị đo lường tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m.).3)

Mét khối (m3) hoặc thường được gọi là một khối. (Người ta thường hỏi 1 mét khối nước bằng bao nhiêu lít, là hỏi 1 mét khối nước có bao nhiêu lít nước).

Cách chuyển đổi lít sang các đơn vị đo thể tích khác

1 lít bằng bao nhiêu ml?

Áp dụng công thức

n (l) = 1000.n (ml)

Vì vậy, 1 lít tương đương với 1000ml; 1l = 1000ml

Bao nhiêu tiền 1 lít? mét vuông3, dm3, cm3, cc?

Đơn vị đo thể tích cc trên mỗi xi lanh tính bằng ml

Đơn vị đo thể tích cc trên mỗi xi lanh tính bằng ml

 • 1l = 1000cm3 đảo ngược 1cm3 = 0,001l
 • 1l = 1dm3
 • 1l = 0,001m3 ngược lại 1m3 = 1000l
 • 1l = 1000cc ngược lại 1cc = 0,001l

Hoặc là:

 • 1 lít bằng 1000cm3 hoặc 1cm3 bằng 0,001 lít
 • 1 lít bằng 1 dm3
 • 1 lít bằng 0,001m3 hoặc 1m3 bằng 1000 lít (hoặc 1 khối nước bằng 1000 lít nước)
 • 1 lít bằng 1000cc

→ Chúng tôi thấy rằng: 1ml = 1cc = 1 cm3

Làm thế nào để chuyển đổi từ lít sang đơn vị khối lượng

Công thức chuyển đổi thể tích thành khối lượng

Để xác định khối lượng của một khối chất lỏng, cần xác định khối lượng riêng của vật chất đang được xác định.

Công thức chung:

Phía trong:

 • D: khối lượng riêng kg / m3
 • m: khối lượng (kg)
 • v: khối lượng (m3)

Vậy 1 lít bằng bao nhiêu kg?

Đối với chất lỏng là nước (Dwater = 1000kg / m3)

1 lít nước bằng bao nhiêu kg?

1 lít nước bằng bao nhiêu kg?

Ví dụ: Để xác định khối lượng của 1 lít nước bằng bao nhiêu kg?

(Tỷ trọng của nước Dwater = 1000kg / m3, 1l = 0,001m3)

Áp dụng công thức m = DV → m1 lít nước = 1000.0,001 = 1kg

Vậy 1 lít nước bằng 1kg

1 lít bằng 1000 gam => 1l (nước) = 1kg

Đối với chất lỏng là dầu (Dầu = 0,87 kg / m3)

Tỷ trọng của dầu khác với tỷ trọng của nước, do đó, sự chuyển đổi khác nhau

Tỷ trọng của dầu khác với tỷ trọng của nước, do đó, sự chuyển đổi khác nhau

Để xác định khối lượng của 1 lít dầu bằng bao nhiêu kg?

(Tỷ trọng của dầudầu = 0,87 kg / m3)

Áp dụng công thức m = DV → m1l dầu = 0,87,1 = 0,87kg

Vậy 1 lít dầu bằng 0,87kg => 1l (dầu) = 0,87kg

Làm thế nào để chuyển đổi một số đơn vị thể tích quốc tế

Chúng ta thường nghe trên các bản tin tài chính câu hỏi giá 1 thùng dầu trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Đơn vị đo của thùng dầu là gì? Làm thế nào để chuyển đổi? Trên thị trường thế giới, một thùng dầu bằng bao nhiêu lít?

Thùng dầu là đơn vị quốc tế được sử dụng cho khối lượng dầu

Thùng dầu là đơn vị quốc tế được sử dụng cho khối lượng dầu

1 thùng dầu = 158,97 lít.

Tìm hiểu một số đơn vị đo thể tích cổ của Việt Nam

Những loại đơn vị ngày nay ít được sử dụng nhưng chúng tôi vẫn liệt kê ra để mọi người tham khảo khi cần.

 • 1 hộp (hỗn hợp) = 0,1 lít = 1 decilit = 10 centilit = 100 mililit = 0,0001 m3
 • 1 mảnh = 14.4m3, là đơn vị thường dùng để xác định diện tích khu đất.
 • 1 que diêm = 10 lít = 0,01 m3
 • 1 bác sĩ = 0,5 lít

Trên đây là những thống kê của chúng tôi về một số đơn vị đo thể tích thông dụng và cách chuyển đổi chúng sang các đơn vị đo khác hoặc cách chuyển đổi khi thể tích của một chất lỏng mà không phải là nước có một giá trị xác định. thay đổi như thế nào. Ngoài ra, có rất nhiều đơn vị đo lường được sử dụng quốc tế. Hy vọng bạn đã nắm vững cách chuyển đổi đơn vị để áp dụng vào thực tế cuộc sống

Xem thêm những bài giải thích về Là gì ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.